PROJEKT 
 

Terapeutická komunita (TK) Reset chce být podobná jako psychiatrické léčebny (PL), ale v něčem odlišná, a to, především ve vztahu TK- uživatel. Ze zkušenosti vím, že současné poskytování péče v PL funguje spíše jako by klient byl vězněm; střední personál často jedná s klienty panovačně,  zvýšeným hlasem a jako by všichni pacienti byli nesvéprávní. Reset naproti tomu chce s klienty jednat jako se zákazníky, s respektem a vlídným slovem. Věříme že tento aspekt léčby bude efektivní. 


Cílovou skupinu

tvoří lidé s většími, či menšími psychickými potížemi (deprese, stres, osamělost atd.). 


Program

tvoří dva okruhy činností:

  1. péče o klienty, zvířata, dům a zahradu

  2. psychoterapeutická činnost


Léčba

bude probíhat prostřednictvím:
- skupinové a individuální psychoterapie

- kontaktu se zvířaty (canisterapie, hipotrapie)

- pracovní terapie - farmářská činnost, práce v tradičních dílnách (truhlářská, kovářská, rukodělná...)


Sociální inovace

Projekt terapeutická komunita Reset je sociální inovací; je projektem, který- v případě úspěšné realizace- bude jediný svého druhu. Přitom nám nejde o prvenství, ale o to, aby bylo doplněno to co chybí, aby tato alternativa vůbec existovala.


Hledáme zájemce o spolupráci. Tento projekt je zatím jen ideou na papíře. Hledáme lidi kteří jsou ochotni podílet se na realizaci. Pokud máte zájem volejte, nebo pište, viz kontakt níže.